Tekla - bakgrund

Den första versionen av Tekla utvecklades till Forskningsrådsnämnden i början av 1990-talet. Skriftliga ansökningar kom då in på papper och registrerades manuellt i systemet.

Systemet anpassades och vidareutvecklades senare till andra statliga forskningsråd som HSFR (Humanistiskt Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet), MRF (Medicinska Forskningsrådet) och SFR (Socialvetenskapliga Forskningsrådet) samt till bl a Riksbankens Jubileumsfond.

2001 utvecklades WebbTekla för att möjliggöra inmatning av ansökningar via Internet.

2003 anpassades systemet för Handelsbankens Forskningsstiftelser (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse), den största bidragsgivaren inom ekonomisk forskning.

På uppdrag av Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA, anpassades systemet 2005 för att användas vid utvärdering av svensk forskning inom medicinsk teknik och geologi.

2006 anpassades systemet till Stiftelsen för Strategisk Forskning för att utgöra en heltäckande del av stiftelsens bidragshantering.

2007 till idag har Tekla utvecklats till att i många avseende bli Sveriges bästa system för ansökans- och bidragshantering. Mindre stiftelser har tillkommit, bl a Svenska Samfundet för Medicinsk Forskning (SSMF), Åke Wibergs Stiftelse och Kungliga Patriotiska Sällskapet.