Teklas olika delar

Person- och adressregister

Ett avancerat person- och adressregister håller reda på alla sökande, sakkunniga, universitet, organisationer, etc. Registret kan med fördel användas som centralt adressregister även i bidragsgivarens övriga verksamhet.

Ansöknings/bidragsregistret

Innehåller förutom ansökningar bl a information om föreslagna och beviljade belopp, projektledare, sakkunniga, utbetalningar, diariehändelser och statistik.

Elektroniskt arkiv och diarium

Tekla innehåller ett elektroniskt arkiv knutet till ett formellt diarium. Dessa moduler är tätt integrerade med ansökans/bidragsregistret.