STANFORD

(egentligen Stanford IT) är ett företag som har tre verksamhetsområden:

Konsultverksamhet inom forskningsfinansiering

där metod- och IT-frågor dominerar

Ända sedan 1990-talet har detta område utvecklats mycket – framför allt vad gäller IT-stöd.
Andra aspekter av området förändras långsamt och därmed har omfattande kunskap byggt upp genom åren.

Utveckling och underhåll av Tekla

som är ett avancerat system för ansökans- och bidragshantering. Genom Tekla kan användare söka bidrag inom olika områden. Bidragen administreras sedan av handläggare i Tekla.
Mer information om Tekla finns här.

Företag i företag - där självständiga entreprenörer utvecklar och driver egna affärsområden

Vi har här verksamhet inom interaktionsdesign, industriell design, hälsa, konst, byggnation, personlig utveckling, mm.

 

Företagsuppgifter finns här.

Akademisk